بزن بزن بر سر اجناس حراجی - اینجا آمریکاست

بله تعجب نکنید اینجا ایران نیست آمریکاست، از بس جاهلان و بد اندیشان در گوش ما خواندند که آمریکا بهشت روی زمین است و همه در رفاهند دروغهایشان باورمان شده؛..همه جای دنیا از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا هم مردمان فقیر دارند به طوریکه در آمریکا ثروت تنها مختص به 1 درصد مردم است و 99 درصد قشر متوسط و فقیرند..لعنت خدا بر همه دزدان و ظالمانی که سبب شدند دیگران فقیر بشوند در هر جای دنیا که باشند
ویدیوهای مرتبط