این شعار از ایران سر داده نمیشه، اینجا ایالت ویسکانسین آمریکاست...!

واکنش مجری فاکس نیوز به شعار مرگ بر آمریکا در اعتراضات: این شعار از ایران سر داده نمیشه، اینجا ایالت ویسکانسین آمریکاست...!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید