تقدیمی به بانو فرزانه خجندی از اعظم خجسته

تقدیم به : بانو فرزانه خجندی ، شاعر بزرگمهر پارسی شاعر : استاد اعظم خجسته شاعر بزرگوار تاجیکستان صدا : قاسم ساروی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید