سلامت روان در زمانه کرونا

سخنران در این نشست به تفسیر پیرامون شرائط دنیا به قبل و بعد از بحران کرونا ورود پیدا نموده و پیامد و آموزه های ناشی ابتلای به کوئید 19 را برای مخاطبین تبیین نموده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید