آموزش لغات دبیرستان (سال اول تا چهارم) به همراه مثال

این فایل، بخشی از آموزش لغات پایه‌ای زبان انگلیسی است. این مجموعه شامل 661 لغت پایه ای انگلیسی است که هرکس باید بداند. همچنین بیش از 600 مثال از آنها ترجمه شده است و در جزوه ای ضمیمه، تمام آنها به داوطلب دوره اهدا خواهد شد. لینک توضیحات بیشتر: generalenglish.ir/basic
ویدیوهای مرتبط