لحظه خودکشی یک مرد از طبقه ششم یک ساختمان / روی آمبولانس افتاد

خودکشی مرد ایتالیایی او را تا نزدیکی مرگ کشاند. www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید