♦️یک جایگزین فوق العاده برای آتل و گچ که برای آسیب های استخوانی و مفصلی

♦️یک جایگزین فوق العاده برای آتل و گچ که برای آسیب های استخوانی و مفصلی استفاده می شود، بسیار راحت و ضد آب است و از تزریق رزین مایع در یک شبکه ی به هم پیوسته تیوپی درست می شود. تازه‌های تکنولوژی را اینجا ببینید و شگفت زده شوید.


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید