undo،Redo، بازگشت چند مرحله به عقب در فتوشاپ ( آموزش رسمی فتوشاپ- فارسی)

حتما برایتان پیش آمده که بخواهید Undo کنید ولی جالبه بدانید که در فتوشاپ می‌توانید کارتان چند مرحله به عقب  برگردانید. در این ویدیوی رسمی فتوشاپ قابلیت  undo و  Redo در فتوشاپ را بررسی می‌کنیم .................... منبع : سایت رسمی ادوبی Adobe Help Center .................... ترجمه و صدا گذاری فارسی توسط️ . : .................... لینک فایلهای این تمرین : . ...........
ویدیوهای مرتبط