کرونای مجازی شایعه پر شدن سردخانه امام رضا(ع) تا حضور زائران پاکستانی در قم

کرونای مجازی: از شایعه پر شدن سردخانه امام رضا(ع) از اجساد تا حضور چند اتوبوس زائران پاکستانی در قم مرکز پاسخگویی به شبهات www.the14.ir


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید