طنز من از ساکورا اسکول این داستان وقتی میرم تو ساکورا اسکول تا بازی کنم

های گایز کیوتای من امیدوارم حالتون خوب باشه بشدت من جر خوردم و پاره شدم و حقیقت داشت کپی بشدتتتتتت ممنوععععععع هر کس یه کپی کارو بهم معرفی کنه کانالشو تبلیغ میکنم گزارش ممنوع فعلا بای بای کیوتا
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید