منْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ

مولودی منْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ عید غدیر، عید ولایت غدیری_ام عید_بیعت مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج
ویدیوهای جدید