شریعتمداری: کیهان دو روز قبل از انتخابات ۸۸ فتنه را پیش‌بینی کرده بود!

شریعتمداری: کیهان دو روز قبل از انتخابات ۸۸ فتنه را پیش‌بینی کرده بود! www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید