شریعتمداری: پذیرش FATF یعنی خودکشی از ترس مرگ

شریعتمداری: وزیر خزانه داری آمریکا می گوید برای اینکه ایران نتواند تحریم ها را دور بزند باید FATF را بپذیرند
ویدیوهای مرتبط