حمایت جهانی از فلسطین

هنوز کسانی هستند که وجدان دارند انسانیت دارند و مهربان و قانع اند و دست در دست هم روبه روی ظلم وای می ایستند آری هنوز انسان هایی هستند که وجدان دارند به افتخار کشور مقاومت جهان . #کشور-مقاومت #فلسطین-ازاد-میشود #مرگ-بر-اسراییل #مرگ-بر-اسراییل
ویدیوهای مرتبط