مستندی که این روزهای تهران را پیش بینی کرده بود

این مستند ده سال پیش توسط شاهین صمدپور ساخته شده است. این هشدارهای باور نکردنی ده سال پیش داده شده. چرا تو این ده سال هیچ کس هیچ کاری برای جلوگیری از بحران آلودگی هوای کشور انجام نداده ؟
ویدیوهای مرتبط