ما برای مردم یسر، راحتی و عافیت می خواهیم

در ماه رمضان عبادت ها و مراسم را با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت انفرادی انجام دهیم
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید