فیلم ایرانی کسی از گربه های ایرانی خبر داره

با حضور سروش لشکری (هیچکس) رپر معروف ایرانی داستان یک دختر و پسر جوان که پس از آزاد شدن از زندان، برای جمع کردن یک بند موسیقی، به قلب تهران می‌زنند و سفری زیرزمینی را شروع می‌کنند تا تک تک افراد بندشان را از میان گروه‌های مخفی زیرزمینی پیدا کنند. آن‌ها می‌خواهند از ایران مهاجرت کنند تا خودشان را به جشنواره‌ای در لندن و پاریس برسانند اما بیشترشان برای رفتن از ایران نه سرمایه ای دارند و نه پاسپورتی. جوان دیگری تلاش می‌کند تا برایشان پاسپورت جعلی جور کند و قبل از رفتن‌شان ترتیب کنسرتی مخفی را در تهران بدهد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید