دلبستگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

در این فیلم پروفسور رمضان حسن زاده از اساتید، روانشناسان و مولفان برجسته دانشگاه به تبیین نقش و تاثیر دلبستگی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی می پردازد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید