پوریا بحیرایی چگونه کتاب‌ها را به زبان انگلیسی بخوانیم؟

به میزبانی مهرسا شرع الاسلام | سایت library genesis | اپلیکیشن Qxmd (برای خواندن مقاله) | • سایت و اپلیکیشن goodreads (خواندن نقدها و نظرات دیگران، راه اندازی چالش مطالعه، درست کردن قفسه کتاب، خواندن بریده کتاب و....) | اپلیکیشن و سایت blinkist (خلاصه کتبی و صوتی کتاب)• استفاده از کتاب خوان ها (كيندل)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید