آموزش زبان انگلیسی.انواع دزد به انگلیسی.اختلاسگر به انگلیسی.ماشین دزد به انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی.انواع دزد به انگلیسی دزدیدن یا دزدی کردن به انگلیسی شامل فعل‌های زیر هست: steal(دزدیدن) hook(ربودن) sneak(دزدکی حرکت کردن) lift(سرقت کردن) snitch(دله دزدی کردن) swipe(کش رفتن) mooch(تلکه کردن) معنی دزد به انگلیسی انواع دزد رو اینجا ببینید: embezzler(کسی) burglar(خانه دزد-کسی که از خانه‌ها دزدی می‌کند)
ویدیوهای مرتبط