کنده ۱۶۰ کیلو یک ظرب واقعا حیرت آوره علی شکری

علی شکری کنده ۱۶۰ کیلو که ۵۷ کیلو از وزن خودش بیشتر هست رو بالای سر میبره
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید