آموزش رایگان زبان انگلیسی با داستان/ فیلم

با داستانهای ساده یادگیری زبان خارجی جذاب تر می شود. برای تقویت حرف زدن به زبان انگلیسی داستان را برای دوستان خود به زبان انگلیسی تعریف کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید