یک کار خفن در فری فایر ببین حال کن GA͙M͙E͙ O͙V͙E͙R͙

یو گایز چطورین این کانال برای دو نفر به اسم امیرعلی تندر و ابولفضل امونی که در این کانال من و ایشان به اسم گیم و آور شناخته میشیم و اینکه بگم این شماره‌ی من یعنی گیم 09027600239 شماره تلفن امیر علی که به اسم آور شناخته می‌شود 09102204910 من برای این شماره رو دادم چون اگه کاری و آموزش درخواستی از ما خواستین بگین خدانگهدار
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید