یک کار خفن در فری فایر ببین حال کن GA͙M͙E͙ O͙V͙E͙R͙

یو گایزچطورین این کانال برای دو نفر به اسم امیرعلی تندر و ابولفضل امونی که در این کانال من و ایشان به اسم گیم و آور شناخته میشیم و اینکه بگم این شماره‌ی من یعنی گیم09027600239شماره تلفن امیر علی که به اسم آور شناخته می‌شود09102204910من برای این شماره رو دادم چون اگه کاری و آموزش درخواستی از ما خواستین بگینخدانگهدار
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید