سندرم هم حسی

افرادی که به سندروم «هم حسی» (Synesthesia) مبتلا هستند یکی از حواس مانند شنیدن یک صدا یا بوییدن یک بوی تند به طور همزمان حس دیگر را نیز فعال می سازد. البته تمامی اشخاص به هر محرکی واکنش نشان نخواهند داد از این رو انواع مختلفی از سندروم هم حسی وجود دارد. در مورد حس بینایی، وقتی یک کلمه یا حرف یا عدد خاص را می بینید رنگ خاصی را حس خواهید کرد. در مورد حس چشایی نیز وقتی که مزه خاصی را در دهانتان حس می کنید همراه با آن صدایی خاص به گوشتان می رسد. به طور معمول تنها دو حس به صورت همزمان رخ می دهند اما در مواردی نادر نیز دیده شده که بیش از دو حس به طور همزمان رخ می دهند. در واقع واژه «Synesthesia» از یک واژه یونانی به معنای «احساس مشترک» گرفته شده است. این اختلال در زنان سه برابر بیش از مردان رخ می دهد. افرادی که چپ دست هستند یا سابقه این اختلال در نزدیکان آن ها دیده می شود نیز بیش از دیگران به این اختلال مبتلا می شوند. اگر چه پزشکان تاکنون نتوانسته اند بخشی از مغز که در این اختلال سهیم است را شناسایی کنند اما برخی بر این باورند که سیستم لیمبیک که احساسات را کنترل می کند مسئول به وجود آمدن این اختلال است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید