ماموریت سخت علی کریمی برای خبر بد به مادر علی انصاریان

علی کریمی در یک برنامه‌ اینترنتی که برای ارائه برنامه‌های انتخاباتی خود برای ریاست فدراسیون فوتبال حاضر شده بود، از ماجرای تلخ دادن خبر فوت علی انصاریان به مادر ایشان گفت.علی کریمی گفت : من با مهرداد دوست صمیمی بودم و باورم نمی‌شود که مهرداد میناوند و علی نیستند بعد از فوت علی انصاریان همه به من گفتند خبر فوت علی را به مادرش بگویم که با سختی این اتفاق افتاد
ویدیوهای مرتبط