مهلت نام نویسی برخورداری از اینترنت رایگان 6 ماهه تمدید نمی‌شود

شبکه چهار - 1 اسفند 99 - 20:00| معاون آموزشی وزیر علوم گفت: مهلت نام‌نویسی دانشجویان برای برخورداری از اینترنت رایگان 6 ماهه تمدید نمی‌شود. آقای خاکی‌صدیق با بیان اینکه دانشجویان با اشاره به اعلام بسته 60 گیگا بایتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از 25 بهمن در اختیار دانشجویان قرار داده است افزود: دانشجویان تا 15 روز پس از این تاریخ فرصت دارند با مراجعه به سامانه اینترنتی اعلام شده متقاضی دریافت بسته اینترنتی شوند. به گفته معاون آموزشی وزیر علوم وزارت ارتباطات دریافت فهرستی از دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد را خواستار شده است.
ویدیوهای مرتبط