شروع برنامه مزدک میرزایی در شبکه ایران اینترنشنال به نام هتریک

مزدک میرزایی رسما برنامه ی خود در این شبکه را آغاز کرد
ویدیوهای مرتبط