از یک نماینده مجلس چه انتظاراتی دارید ؟ مصاحبه با همراهان نامزدهای انتخابات مجلس

خبر باغستان : در محل ثبت نام نامزدهای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و از همراهان نامزدها پرسیدم از از یک نماینده مجلس چه انتظاراتی دارید ؟ و پاسخ های جالب و شنیدنی آنها
ویدیوهای مرتبط