سخنرانی/ استاد رائفی پور - شاخصه های مجلس کارآمد

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مورد شاخصه های مجلس کارآمد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید