شاخصه های مهم تغذیه در افراد دچار آسیب نخاعی

مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با مشارکت جامعه معلولین ایران ،انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران ، انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان ،بنیاد معلولین ایرانیان ،انجمن علمی و آفرینش های هنری معلولان ایران ، کانون معلولین توانا و انجمن برنا در حال برنامه ریزی برای تولید و انتشار فیلم های آموزشی درحوزه آسیب نخاعی می باشند. طبق برنامه ریزی های آموزشی صورت گرفته در سال 99 ،اقدامات لازم جهت تولید صد فیلم کوتاه آموزشی صورت گرفت . خانم دکتر سماء بیطرفان متخصص تغذیه مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص شاخصه های مهم تغذیه در افراد دچار آسیب نخاعی صحبت می کنند.
ویدیوهای مرتبط