قصیده آه یا دار الاحباب بصوت المبدع ملاعبدالنبی احمدی

لطمیات شباب الحیدریه لیله السادسه من محرم الحرام 1385 هجری شمسی و 1428 هجری قمری بصوت الرادود الحسینی ملاعبدالنبی احمدی قصیده: آه یادار الاحباب حسینیه الحیدریه مدینه کنگان-گوده
ویدیوهای مرتبط