قیمت یک پاکت سیمان ۵۰ کیلویی با قیمت یک پاکت چیپس برابر است!

رضا جمارانیان، تحلیلگر بازار سرمایه و مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری سیمان تامین در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: یک پاکت سیمان ۵۰ کیلویی درب کارخانه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل می‌شود اما در بازار به قیمت ۴۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. سهامداران در بازار سرمایه به سودآوری و عملکرد شرکت‌ها کاری نداشته و ذائقه اکثر سهامداران به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و نوسان‌گیری تغییر یافته است. با ادامه قیمت فعلی هیچ دورنمای روشنی برای صنعت سیمان وجود نداشته و کارخانجات زیادی در کشور تعطیل خواهند شد.
ویدیوهای مرتبط