فیلم مسدود سازی اتوبان تهران - کرج در ناآرامی های گرانی بنزین - ۱۳۹۸/۸/۲۵

دستگیری ۲ متهم راه بندان آزادراه تهران-کرج ----- این مقام انتظامی تصریح کرد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد که افراد تخریب کننده، از افراد شرور و از اراذل و اوباش سابقه دار یکی از محله‌های غرب تهران هستند که به همراه سایر همدستانشان پس از حضور در ناآرامی‌های اخیر، در آزادراه تهران-کرج برای خودنمایی اقدام به تخریب خودرو‌ها و عربده کشی کرده اند. وی گفت: همچنین در تحقیقات بعدی به دست آمد که ۲ متهم اصلی این پرونده برای رهایی از قانون، پس از ارتکاب جرم به یکی از شهرستان‌های اطراف تهران گریخته اند.
ویدیوهای مرتبط