مسدود کردن فلکه پنجم فردیس-اعتراض به گران شدن بنزین

مردم فلکه پنجم فردیس کرج را مسدود کردند ( ورودی پمپ بنزین و جاده)
ویدیوهای مرتبط