4 ستون

✴ اگه میخوای موفق بشی باید اول ستون های ساختمون موفقیت رو واسه خودت تعریف کنی ساختمان موفقیت چهارتا ستون مهم داره ✅ اول مهارت های عمومی و تخصصی کسب و کار خودت ✅ دوم ارتباطات؛ اگر میخوای شبکه سازی قدرتمندی داشته باشید باید دارای ارتباطات توانمندی باشی ✅ سوم تلاش و کوشش؛ اگه شما تمام ابزارها را داشته باشی اما تلاش و کوشش نکنی اتفاقی برات نمی افته ✅ چهارم پول؛ که شما سه ستون اول رو اگه داشته باشی میتونی بدون پول هم به نتیجه برسی و موفق بشی ✳ ازت می خوام که چهار ستون موفقیتتو پیدا کنی و این ویدیو رو برای دوستات بفرستی
ویدیوهای مرتبط