اصلاح حرکات نادرست.پیشگیری از مشکلات ستون فقرات

محل قرار گرفتن : ستون مهره ای در طول دیواره پشتی تنه و در خط میانی بدن قرار دارد که در بالا با سر و در پائین با استخوانهای لگن خاصره مفصل می شود . تعداد استخوانها : ستون مهره ای از 26 استخوان مجزا تشکیل شده است
ویدیوهای مرتبط