فقط یک ایرانی میتونه اینجوری تو یک تصادف جون سالم به در ببره

فقط یه ایرانیه که میتونه از دلار ۲۷تومنی، سکه ۱۳تومنی و سیل و زلزله و حتی این تصادف مرگبار جون سالم به در ببره !?
ویدیوهای مرتبط