این گذرگاه برای ایران یک بمب هسته ای بالفعل است!

این گذرگاه برای ایران یک بمب هسته ای بالفعل است! بازتاب افتتاح گذرگاه القائم-البوکمال (عراق-سوریه)در شبکه ضد ایرانی به روایت کارشناس سیاسی و ژنرال بازنشته
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید