آنالیز مالی یونجه خراسان جنوبی، تحلیل آماری، مشاوره پروپوزال، پایان نامه، تحلیل کارایی، آنالیز ریسک، طرح توجیهی، تبریز

مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی، دانشجویی، پروپوزال و پایان نامه انجام تحلیل های آماری، مدیریتی و اقتصادی با نرم افزارهای SPSS, WinQSB, SHAZAM, EViews, STATA, Microfit, Expert Choice, Deap, PertMaster, Primavera Risk Analysis, COMFAR دکتر شهنوازی استادیار پژوهش تبریز، میرداماد، خیابان محراب، پائین تر از تاکسی تلفنی شهیر 04133830477 09144163860
ویدیوهای مرتبط