ایران چطور یک قدرت موشکی شد

صنعت موشکی ایران بعد از جنگ پیشرفت های بسیار چشمگیری داشته و مدل های گوناگونی از موشک های بالستیک، کروز و... را با توان داخلی به مرحله تولید رسانده است. حمزه پاریاب کارشناس مسائل دفاعی، توضیحاتی درباره توان موشکی ایران بیان می کند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید