مدیریت کلینیک و مطب ، بازاریابی کلینیک ، بازاریابی مطب ، بازاریابی خدمات درمانی و بهداشتی

سطوح دسترسی به بیماران عبارتند از : 1-ارتباط مستقیم و مراجعه در محل بیمار 2-ارتباط با بیمار از طریق مطب شخصی 3- ارتباط با بیمار از طریق درمانگاههای خصوصی 4- ارتباط با بیمار از طریق بیمارستانهای عمومی 5-ارتباط با بیمار از طریق بیمارستانهای نخصصی 6-ارتباط با بیمار از طریق فضای مجازی و بصورت آنلاین 7-ارتباط با بیمار از طریق تکنولوزی و دستگاههای هوشمند و رباتیک. ناصر الهی نیا متخصص بازاریابی پزشکی و خدمات درمانی . تلفن تماس 24 ساعته : 09120849001
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید