آخرین گزارش از وضعیت تردد زوار از مرز چذابه

روند تردد زوار از مرزهای شلمچه و چذابه رو به افزایش است. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید