جلسه 14 فیزیک دهم-تبدیل یکاها 2 - مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:www.hamyarphysic.ir آموزش مبحث "تبدیل یکاها 2" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید