جلسه 14 فیزیک دوازدهم-حرکت شناسی، حل مسئله 7 و12 آخر فصل 1 - مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید: www.hamyarphysic.ir آموزش مبحث "حرکت شناسی، حل مسئله 7 و 12 آخر فصل 1" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید