کانال یا نور _ تمرین کنترل ذهن/تنفس و پیاده روی،مخصوص بیماران

همراه عزیز در این تمرین هیچ محدودیتی وجود ندارد حتی برای کسانی که بستری هستند هم می توانند با این روش زودتر به وضعیت سلامتی برگردند. با مشترک شدن این ویدیو با دیگران به درمان بیماری فراگیر عدم کنترل بر ذهن در جامعه ای که نیاز به بازسازی دارد کمک موثری می کنید. قابل توجه کسانی که ویدیو های اموزشی کانال را دانلود می کنندو آدرس کانال یا نور را حذف می کنند : وقتی آموزشی داده میشود همیشه سوال هایی پیش می اید که با مراجعه مجدد به فرد آموزش دهنده از اشتباهات جلوگیری شود. مثلا در مورد مغناطیس درمانی نکته مهمی که فراموش کرده بودم بگویم و بعد در کانال اشاره کردم در مورد بیمارانی بود که برای قلبشان از باطری استفاده می کنند. حالا اگر فردی این مسئله را داشت و از مغناطیس استفاده کرد و قلبش ایستاد آیا کسانی که باعث قطع ارتباط من با مخاطب هستند مسئول این خسارت نیستند؟ البته من در یوتیوب در زیر نویس ویدئو هم این مورد را اشاره کردم . اما وقتی دانلود دست به دست کانال به کانال و بدون ادرس کانال اصلی می چرخد مسئولیت این خسارت با من نیست و با کسی یا کسانی ست که بدون توجه به حق مؤلف و تولید کننده فقط دست به دست می کنند. با مهر به همه شما و نور درونمان روز افزون به کانال یا نور بپیوندین یا @yanoorchannel پست اول کانال یانور
ویدیوهای مرتبط