ترمز ماشین برید چیکار کنم؟!

اضافه کنم که برای خودروهای اتوماتیک بهتره راننده برای دنده معکوس دادن گیربکس رو روی حالت دستی بزاره. نکته دیگه اینکه درسته بریدن ترمز یکی از اتفاقات وحشتناکیه که میتونه برای یک راننده رخ بده اما اگه اصول مقابله باهاش رو بلد باشیم میتونیم از یک خطر جدی در امان بمونیم. مطمئنا نوع خودرو - شرایط روانی ما و موقعیت علی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید