من چیکار کنم غیبت نکنم؟ چیکار کنم نمازم به تاخیر نیفته؟ چیکار کنم گناه نکنم؟

این سوال‌ها غلطه! یه سوال دیگه‌ای رو باید هر شب از خودت بپرسی ...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید