امیر احمدی با لودر از روی اپوزیسیون رد شد

♦️ وقتی هوشنگ امیراحمدی با لودر از روی اپوزیسیون رد می شود؛ مردم ایران با شما نیستند، ۴۵ سال است که اپوزیسیون به جایی نرسیده است! arash
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید