السَّلامُ عَلیکَ حینَ تَقرءُ وَ تُبیِّن

"آرامش قلبها"فرازی از زیارت آل یاسین باصدای ملکوتی آیت الله خامنه ای
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید