حمله فردی ناشناس با چاقو به خودروها و حضور بموقع نیروی انتظامی و مردم

فردی اوباش در گرگان یک مبل را روی آسفالت می اندازد تا جلوی خودرو ها را بگیرد و با ضربه به چندین خودرو قصد متوقف کردن آنها را داشت که با حضور به موقع مردم و نیروی انتظامی فرد ضارب پا به فرار گذاشت و دستگیر شد hosieyndinarvand.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید